Chính sách

Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Next1688 chỉ thu thập dữ liệu Khách hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập và mật khẩu thành viên trên website next1688  để xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho quý Khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán trên website Next1688 chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên của next1688.vn sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và emal của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về các hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Chính sách bảo mật tại Next1688

Phạm vi sử dụng thông tin

Next1688.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp nhằm:

-  Cung cấp các dịch vụ đến thành viên được kịp thời nhất;

-  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và công ty trên website

-  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên hệ thống next1688.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

-  Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu công ty Next1688 thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Admin của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Next1688 sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Next1688 sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên next1688.vn được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Next1688. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 cần có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên next1688.vn

- Next1688 yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

NEXT 1688 - MÃI MÃI SỰ TẬN TÂM!