Ngay từ khi thành lập, NEXT1688 luôn không ngừng vươn lên hoàn thiện về mặt tổ chức, chất lượng dịch vụ và hàng hoá, tập trung chú trọng vào con người, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty để nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới mục tiêu chung luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.